top of page
Judge's Table

Advokatų kontora A.Šindeikis ir partneriai teikia teisinę pagalbą

Konstitucinių teisių lygybė reiškia tik tai, kad jos visiems suteiktos. Tačiau jomis tinkamai naudotis gali tik jas suprantantys ir ginantys. 

Teikiamų paslaugų sritys

Žiniasklaidos teisė

Civiliniai, baudžiamieji ir administraciniai procesai, ginčai dėl asmens žodžio laisvės, garbės ir orumo, teisės į privatų gyvenimą pažeidimų, ginčai ikiteisminėse žurnalistų savireguliacijos institucijose. 

Miško teisė

Miškininkystės teisė. Bendrasavininkių ginčai dėl miško naudojimo tvarkos. Ginčai dėl specialių žemės naudojimo sąlygų, teritorijų planavimo.  

Medžioklės teisė

Ginčai dėl narystės medžiotojų būreliuose. Medžioklės taisyklių pažeidimai. Ginčai dėl medžioklės plotų vienetų. Medžiojamųjų ir nemedžiojamųjų laukinių gyvūnų padarytos žalos atlyginimas. Aplinkosaugos ginčai. 

Verslo teisė

Sutarčių teisė

Atstovavimas derybose (lietuvių, anglų, rusų kalbomis)

Ginčai dėl konkurencijos teisės pažeidimų

Bankroto ir restruktūrizavimo procesai

Darbo ginčai

Asociacijų teisė

Asociacijų Įstatų parengimas

Asociacijų valdymas

Narių teisių gynimas

Valdymo organų sprendimų apskundimas

Žmogaus teisės

Peticijos parengimas trasbūro žmogaus teisių teismui. Asmens teisės į nuosavybę gynimas

Asmens teisės į teisingą teismą gynimas

Teisminiai ginčai

Ginčai dėl padarytos žalos

Draudimo teisės ginčai

Darbo teisės ginčai. Šeimos teisės ginčai

Adminstracinė teisė

Ginčai bylose prieš valstybės institucijas dėl priimtų administracinių aktų panaikinimo. Žalos atlyginimo. 

Konstitucinė teisė

Individualus konstitucinio skundo parengimas Konstituciniam Tesimui

Administracinių nusižengimų ginčai

Atstovavimas administracinių nusižengimų bylose.

Žemės teisė

Ginčai dėl žemės sklypų ribų, padalijimo, atsidalijimo, naudojimosi tvarkos nustatymo, žemės įsigijimo.

Baudžiamoji teisė

Atstovavimas Nukentėjusiųjų, kuriems nusikalstama veika padarė fizinės, turtinės ar neturtinės žalos.  Atstovavimas šmeižto baudžiamosiose bylose

bottom of page