top of page

Asociacijų ir jų narių tarpusavio ginčai gali būti sprendžiami arbitražuose

Klaipėdos apygardos teismo 2022-02-10 nutartis civilinėje byloje Nr. e2S-261-796/2022.
I. Bylos fabula

Sporto klubas (asociacija) kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydamas: 1) pripažinti negaliojančiu atsakovės Sportofederacijos (byloje atstovaujama adv. A.Šindeikio, toliau – ir Federacija) visuotinio narių susirinkimo darbotvarkės klausimu priimtą sprendimą „anuliuoti iš federacijos visuotinio susirinkimo darbotvarkės narių išreikštą nepasitikėjimą prezidentu; 2) įpareigoti atsakovę šaukti pakartotinį visuotinį susirinkimą Federacijos narių išreikšto nepasitikėjimo Federacijos prezidentu klausimui svarstyti slaptame balsavime; 3) priteisti iš atsakovės ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas.

Atsakovė Federacija pateikė atsiliepimą į ieškinį, su ieškiniu nesutiko, prašė palikti ieškovo ieškinį nenagrinėtą ir nutraukti civilinės bylos Nr. e2-8429-1030/2021 nagrinėjimą arba ieškovo ieškinį atmesti bei priteisti jai iš ieškovo visas atsakovės ir trečiojo asmens patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, jog ieškovas, kreipdamasis į bendrosios kompetencijos teismą, nesilaikė Atsakovės įstatuose nustatytos ginčų sprendimo tvarkos, pagal kurią visi ginčai, kylantys tarp Federacijos ir jos narių gali būti sprendžiami tik nepriklausomame ir nešališkame arbitraže. Šiuo atveju nėra jokių įstatymuose nustatytų apribojimų pagal ieškovo pareikštus reikalavimus kilusį ginčą nagrinėti arbitraže, todėl ieškovo pareikštas ieškinys negali būti nagrinėjamas bendrosios kompetencijos teisme. Pažymėjo, jog atsakovė nesutinka, kad ginčas būtų nagrinėjamas bendrosios kompetencijos teisme.


II. Taikytina teisė

Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmai 2021 m. gruodžio 21 d. nutartimi civilinėje byloje pagal ieškovo Sporto klubo ieškinį paliko nenagrinėtą, priteisė atsakovei sporto Federacijai jos patirtas bylinėjimosi išlaidas. Sporto klubas nutartį apskundė Klaipėdos apygardos teismui.

Klaipėdos rūmų sprendimą Klaipėdos apygardos teismas 2022 vasario 10 d. nutartimi paliko galioti ir pažymėjo, kad Sporto klubas, kaip atsakovės narys, privalo laikytis sporto Federacijos įstatuose nustatytų Federacijos nario pareigų ir ginčus tarp Federacijos (atsakovės) ir jos nario (ieškovo) spręsti arbitraže. Kadangi tarp šalių kilęs ginčas nepatenka į sritį ginčų, kurių nėra kompetentingas nagrinėti Tarptautinis Sporto Arbitražo Teismas (CAS), esantis Lausanne mieste (Šveicarija), be to, kadangi Komercinio arbitražo įstatymas nedraudžia ginčų dėl juridinių asmenų organų sprendimų pripažinimo negaliojančiais perduoti nagrinėti arbitražui, darytina išvada, jog šalių ginčą kompetentingas nagrinėti Tarptautinis Sporto Arbitražo Teismas (CAS), esantis Lausanne mieste (Šveicarija).


III. Teismo sprendimas/nutartis


Teismai atsisakė nagrinėti sporto klubo ieškinį sporto federacijai dėl visuotinio narių susirinkimo sprendimo panaikinimo ir konstatavo, kad vadovaujantis Federacijos įstatais, nustatytos ginčų sprendimo tvarkos turi laikytis ir Sporto federacija bei jos nariai, vadovaujantis jų įstatais, t.y. jų ginčai turi būti sprendžiami arbitraže.


Klaipėdos rūmų sprendimą Klaipėdos apygardos teismas 2022 vasario 10 d. nutartimi paliko galioti ir pažymėjo, kad Sporto klubas, kaip atsakovės narys, privalo laikytis Sporto federacijos įstatuose nustatytų Federacijos nario pareigų ir ginčus tarp Federacijos (atsakovės) ir jos nario (ieškovo) spręsti arbitraže. Kadangi tarp šalių kilęs ginčas nepatenka į sritį ginčų, kurių nėra kompetentingas nagrinėti arbitraže.


Šios bylos atveju šalys buvo numačiusios Sporto federacijos įstatuose, kad jų ginčas bus sprendžiamas tarptautiniame Sporto Arbitražo Teisme (CAS), esančiame Lausanne mieste (Šveicarija).


Sporto Federacijos įstatuose gali būti numatyta, kad tokio pobūdžio ginčai tarp Sporto Federacijos ir jos narių gali būti sprendžiami tiek vietiniuose, tiek tarptautiniuose arbitražuose.


37 peržiūros

Comments


bottom of page