top of page

ATSISVEIKINIMAS SU MEDŽIOKLE IR GINKLAIS AR SU ALKOHOLIU?

Atnaujinta: 2021-02-28ATSISVEIKINIMAS SU MEDŽIOKLE IR GINKLAIS AR SU ALKOHOLIU?

Ar suderinami alkoholis, ginklai ir medžioklė

I. Alkoholis ir medžioklė:

LR Seimas 2020-06-30 priėmė medžioklės metu padarytų administracinių nusižengimų reglamentavimo pakeitimus. Administracinių nusižengimo kodekso (Toliau – ANK) 290 str. naujoje redakcijoje (Priimta 2020-06-30 LR Seime, dar nepasirašyta Prezidento) yra detalizuojama atsakomybė už neblaivaus medžiotojo dalyvavimą medžioklėje.

Paradoksalu, bet apsvaigęs iki 1,5 promilės nuo alkoholio medžiotojas iki šiol galėjo būti baudžiamas tik pagal ANK 290 str. punktus, kuriuose nenumatytas privalomas teisės medžioti atėmimas. Medžiotojas pagal ANK 227 straipsnį, kaip asmuo, kuris kaltinamas ginklų, šaudmenų nešiojimu, gabenimu, kai tai daro neblaivūs, apsvaigę nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų asmenys galėjo ir gali būti baudžiamas ir ginklo konfiskavimu.

ANK 290 straipsnį pildant 9 - 11 dalimis diferencijuojama neblaivaus medžiotojo, dalyvaujančio medžioklėje, atsakomybė pagal neblaivumo laipsnį. Aptariamo straipsnio 9 dalyje numatoma, jog neblaiviu laikomas medžiotojas, kuriam nustatytas neblaivumas nuo 0,4 promilės iki 1,5 promilės. Teisės medžioti atėmimas bus taikomas ir apsvaigus nuo 0,41 promilės nuo alkoholio.

Pažymėtina, kad pagal ANK 11 straipsnio 3 dalį, jeigu konkrečiame straipsnyje nenustatyta kitaip, šiame kodekse neblaiviu laikomas asmuo, kuriam nustatytas 0,41 ir daugiau promilių neblaivumas. Iš esmės analogiškas diferencijavimas yra numatytas ANK 227 straipsnyje, reglamentuojančiame ginklų, šaudmenų nešiojimą, gabenimą, kai tai daro neblaivūs, apsvaigę nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų asmenys. Pagal aptariamo straipsnio 1 dalį, neblaiviu bus laikomas asmuo, kuriam nustatytas neblaivumas ir nuo 0,41 promilės iki 1,5 promilės.

Taigi pagal naują ANK 290 str. redakciją:

Medžiotojui taikoma administracinė atsakomybė:

Apsvaigęs nuo 0,41 iki 1,5 promilės – bauda 200 – 600 eurų, atėmimas teisės medžioti 11-18 mėn.;

Apsvaigęs nuo 1,51 iki 2,5 promilės – bauda 600 – 1500 eurų; atėmimas teisės medžioti 20 - 30 mėn,;

Apsvaigęs nuo 2,51 ir daugiau – bauda 1550 – 2200 eurų. atėmimas teisės medžioti 36 - 60 mėn.

Už pakartotinį dalyvavimą medžioklėje apsvaigus nuo 0,41 promilės taikoma griežtesnė atsakomybė, ilgesni teisės medžioti atėmimo terminai.

Atkreiptinas dėmesys, kad pagal dabartinį ginklų ir šaudmenų reguliavimą už apsvaigimą nuo 0,41 promilės gali būti skiriamas ginklo, šaudmenų konfiskavimas.

ANK 290 straipsnio lyginamasis variantas su ankstesniu reguliavimu:

290 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 290 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

290 straipsnis. Medžioklę reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų pažeidimas

1. Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių ir (ar) kitų medžioklę reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų pažeidimas, išskyrus šio straipsnio 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 dalyse numatytus pažeidimus,

užtraukia įspėjimą arba baudą nuo trisdešimt iki devyniasdešimt eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo devyniasdešimt iki trijų šimtų eurų.

3. Medžiojamiesiems gyvūnams gaudyti skirtų kilpų laikymas, gaminimas, pirkimas ar pardavimas

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki aštuonių šimtų šešiasdešimt eurų.

4. Turinčio teisę medžioti asmens (m Medžiotojo) buvimas medžioklės plotuose su į dėklą neįdėtu medžiokliniu ginklu, kai tam medžioklės plotų vienetui išduotame medžioklės lape nėra įrašo apie šį asmenį (medžiotoją) ir gyvūnas nesumedžiotas, arba medžiojimas teritorijose, kuriose šis asmuo (medžiotojas) neturi teisės medžioti, kai gyvūnas nesumedžiotas,

užtraukia baudą nuo šešių šimtų iki vieno tūkstančio keturių šimtų penkiasdešimt eurų.

5. Medžiojimas, kai tai daro neblaivus (nustatytas vidutinis (nuo 1,5 promilės iki 2,5 promilės) ar sunkus (nuo 2,5 promilės ir daugiau) neblaivumas) ar atsisakęs pasitikrinti dėl neblaivumo arba apsvaigęs nuo narkotinių ar psichotropinių medžiagų asmuo, arba mMedžiojimas draudžiamais įrankiais, priemonėmis, draudžiamais medžioklės būdais, nustatytais Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklėse,

užtraukia baudą nuo šešių šimtų iki vieno tūkstančio septynių šimtų eurų.

6. Šio straipsnio 5 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio keturių šimtų iki trijų tūkstančių eurų.

7. Medžiojimas ar buvimas medžioklės plotuose su medžioklei naudojamais įrankiais (šaunamaisiais ginklais, spąstais) ar priemonėmis (vėliavėlėmis, naktinio matymo prietaisais, kilnojamaisiais bokšteliais), kai tai daro teisės medžioti neturintis asmuo, arba neteisėtai sumedžioto gyvūno dorojimas ar gabenimas

užtraukia baudą nuo aštuonių šimtų iki vieno tūkstančio aštuonių šimtų eurų.

8. Gyvūno, kurį sumedžioti turintis teisę medžioti asmuo (medžiotojas) neturi teisės, sumedžiojimas arba neteisėtai sumedžioto licencijuojamo gyvūno gabenimas ar dorojimas

užtraukia baudą nuo aštuonių šimtų iki vieno tūkstančio aštuonių šimtų eurų.

9. Neblaivaus (nuo 0,41 promilės iki 1,5 promilės) medžiotojo dalyvavimas medžioklėje

užtraukia baudą nuo dviejų šimtų iki šešių šimtų eurų.

10. Šio straipsnio 9 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki devynių šimtų eurų.

11. Neblaivaus (nuo 1,51 promilės iki 2,5 promilės) medžiotojo dalyvavimas medžioklėje

užtraukia baudą nuo šešių šimtų iki vieno tūkstančio penkių šimtų penkiasdešimt eurų.

12. Šio straipsnio 11 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo devynių šimtų iki vieno tūkstančio aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.

13. Neblaivaus (nuo 2,51 promilės ir daugiau) ar apsvaigusio nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų medžiotojo dalyvavimas medžioklėje

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio penkių šimtų penkiasdešimt iki dviejų tūkstančių dviejų šimtų eurų.

14. Šio straipsnio 13 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio aštuonių šimtų penkiasdešimt iki dviejų tūkstančių penkių šimtų eurų.

15. Medžioklėje dalyvaujančio medžiotojo, kuris įtariamas neblaivumu ar apsvaigimu nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, atsisakymas pasitikrinti dėl neblaivumo ar apsvaigimo nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų,

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio penkių šimtų penkiasdešimt iki dviejų tūkstančių dviejų šimtų eurų.

16. Šio straipsnio 15 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio aštuonių šimtų penkiasdešimt iki dviejų tūkstančių penkių šimtų eurų.

17. Už šio straipsnio 4, 9 dalyse numatytus administracinius nusižengimus privaloma skirti teisės medžioti atėmimą nuo vienuolikos mėnesių iki vienų metų šešių mėnesių. Už šio straipsnio 10 dalyje numatytą administracinį nusižengimą privaloma skirti teisės medžioti atėmimą nuo vienų metų trijų mėnesių iki dvejų metų. Už šio straipsnio 7, 11 dalyse numatytus administracinius nusižengimus privaloma skirti teisės medžioti atėmimą nuo vienų metų aštuonių mėnesių iki dvejų metų šešių mėnesių. Už šio straipsnio 12 dalyje numatytą administracinį nusižengimą privaloma skirti teisės medžioti atėmimą nuo dvejų metų trijų mėnesių iki trejų metų. Už šio straipsnio 4, 5, 8, 13, 15 dalyse numatytus administracinius nusižengimus privaloma skirti teisės medžioti atėmimą nuo vienų trejų iki penkerių metų. Už šio straipsnio 14, 16 dalyse numatytus administracinius nusižengimus privaloma skirti teisės medžioti atėmimą nuo ketverių iki penkerių metų.

1810. Už šio straipsnio 2 dalyje numatytą administracinį nusižengimą gali būti skiriamas administracinio nusižengimo padarymo įrankių ir priemonių konfiskavimas. Už šio straipsnio 3 dalyje numatytą administracinį nusižengimą privaloma skirti kilpų konfiskavimą. Už šio straipsnio 5, 6, 7, 8 dalyse numatytus administracinius nusižengimus privaloma skirti administracinio nusižengimo padarymo įrankių, transporto priemonių, kurios buvo panaudotos gyvūnams sumedžioti ir (ar) sumedžiotiems gyvūnams gabenti, ir kitų administracinio nusižengimo padarymo priemonių konfiskavimą.

1911. Administracinės atsakomybės neužtraukia Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklėse nustatyta tvarka įforminti gyvūno, kurį sumedžioti medžiotojas neturi teisės, sumedžiojimo atvejai.“


II. Alkoholis ir ginklai


Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymas

30 straipsnis. Ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų, jų dalių savininko, valdytojo, naudotojo pareigos, taikomi draudimai ir teisės 2. A, B, C kategorijų ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų, jų dalių savininkui, valdytojui, naudotojui draudžiama: 3) ginklą nešiotis, gabenti apsvaigusiam nuo alkoholio (0,41 promilės ir daugiau), narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų. Tokiais atvejais ginklą iki ginklo laikymo vietos gali gabenti (jeigu ginklas gabenamas transporto priemone, ginklas gabenamas ne transporto priemonės salone) ginklo savininką, naudotoją lydintis neapsvaigęs nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų asmuo, turintis teisę naudotis tokios kategorijos ginklu; 4) panaudojus ginklą, vartoti alkoholinius gėrimus, narkotines, psichotropines ar kitas psichiką veikiančias medžiagas, iki bus patikrintas blaivumas ar apsvaigimas arba bus atsisakyta tai atlikti; 31 straipsnis. D kategorijos ginklo savininko ir naudotojo pareigos ir taikomi draudimai

3) ginklą nešiotis ar gabenti apsvaigusiam nuo alkoholio (0,41 promilės ir daugiau), narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų. Tokiais atvejais ginklą iki ginklo laikymo vietos gali gabenti (jeigu ginklas gabenamas transporto priemone, ginklas gabenamas ne transporto priemonės salone) ginklo savininką, naudotoją lydintis neapsvaigęs nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų asmuo, turintis teisę naudotis tokios kategorijos ginklu;

Administracinių nusižengimo kodekso galiojanti redakcija

227 straipsnis. Ginklų, šaudmenų nešiojimas, gabenimas, kai tai daro neblaivūs, apsvaigę nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų asmenys

1. Ginklo, šaudmenų nešiojimas, gabenimas, kai tai daro neblaivus (nuo 0,41 promilės iki 1,5 promilės) asmuo, užtraukia baudą nuo šešiasdešimt iki vieno šimto dvidešimt eurų. 2. Ginklo, šaudmenų nešiojimas, gabenimas, kai tai daro neblaivus (nuo 1,51 promilės iki 2,5 promilės) asmuo, užtraukia baudą nuo vieno šimto dvidešimt iki keturių šimtų aštuoniasdešimt eurų. 3. Ginklo, šaudmenų nešiojimas, gabenimas, kai tai daro neblaivus (nuo 2,51 promilės ir daugiau) asmuo arba apsvaigęs nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų asmuo, patikrinimo dėl neblaivumo ar apsvaigimo vengimas, taip pat alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimas panaudojus ginklą, iki bus patikrintas neblaivumas ar apsvaigimas arba bus atsisakyta tai atlikti, užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki šešių šimtų eurų. 4. Už šio straipsnio 1, 2, 3 dalyse numatytus administracinius nusižengimus gali būti skiriamas ginklo, šaudmenų konfiskavimas.

III. Medžioklės taisyklės


58 dalis: Draudžiama:

58.3. medžioti neblaiviems (0,4 promilės ir daugiau);

778 peržiūros

Opmerkingen


bottom of page