top of page

Medžiotojas prieš būrelį

Medžioklės teisė


Priimtas teismo sprendimas


Įpareigoti atsakovą Medžiotojų būrelį užtikrinti Medžiotojo teisę medžioti atsakovo naudojamame medžioklės plotų vienete (pagal atsakovo medžiotojų kolektyvo nariams nustatytą tvarką įrašyti Medžiotoją į atsakovo medžiotojų kolektyvo medžioklės lapus, teikti Medžiotojui informaciją apie organizuojamas medžiokles, bei kitaip nediskriminuoti ieškovo kitų Medžiotojų būrelio narių atžvilgiu, t. y. užtikrinti medžiotojui Asociacijų įstatymo 13 straipsnio 4 dalies 1, 2 ir 3 punktuose įtvirtintas teises: dalyvauti ir balsuoti asociacijos visuotiniame narių susirinkime; naudotis asociacijos teikiamomis paslaugomis (pagal asociacijoje nustatytą tvarką įrašyti Medžiotoją į kitiems atsakovo nariams išduotus medžioklės lapus); susipažinti su asociacijos dokumentais ir gauti visą asociacijos turimą informaciją apie jos veiklą (apie medžiokles „sėlinant, tykojant“ bei kitais medžioklės būdais vykdomas medžiokles – tyliuoju varymu; perduoti Medžiotojui pagal asociacijoje nustatytą tvarką už atsakovo lėšas pagamintą medžioklės plotų vienete sumedžiotų medžiojamųjų gyvūnų produkciją).

43 peržiūros

Comments


bottom of page