Medžiotojas prieš būrelį

Medžioklės teisė


Priimtas teismo sprendimas


Įpareigoti atsakovą Medžiotojų būrelį užtikrinti Medžiotojo teisę medžioti atsakovo naudojamame medžioklės plotų vienete (pagal atsakovo medžiotojų kolektyvo nariams nustatytą tvarką įrašyti Medžiotoją į atsakovo medžiotojų kolektyvo medžioklės lapus, teikti Medžiotojui informaciją apie organizuojamas medžiokles, bei kitaip nediskriminuoti ieškovo kitų Medžiotojų būrelio narių atžvilgiu, t. y. užtikrinti medžiotojui Asociacijų įstatymo 13 straipsnio 4 dalies 1, 2 ir 3 punktuose įtvirtintas teises: dalyvauti ir balsuoti asociacijos visuotiniame narių susirinkime; naudotis asociacijos teikiamomis paslaugomis (pagal asociacijoje nustatytą tvarką įrašyti Medžiotoją į kitiems atsakovo nariams išduotus medžioklės lapus); susipažinti su asociacijos dokumentais ir gauti visą asociacijos turimą informaciją apie jos veiklą (apie medžiokles „sėlinant, tykojant“ bei kitais medžioklės būdais vykdomas medžiokles – tyliuoju varymu; perduoti Medžiotojui pagal asociacijoje nustatytą tvarką už atsakovo lėšas pagamintą medžioklės plotų vienete sumedžiotų medžiojamųjų gyvūnų produkciją).

25 peržiūros